O Firmie

Biuro Rachunkowe Rachunkowo obsługuje małe i średnie podmioty gospodarcze. W ramach realizowanych zadań prowadzimy ewidencję księgowo-rachunkową, usługi kadrowo-płacowe oraz rozliczenia z ZUS i US.


Usługi księgowo-rachunkowe obejmują:


1. Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
2. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych - pełna księgowość
4. Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatkowych  VAT-7
5. Doradztwo w wyborze formy opodatkowania
6. Ewidencja wykazu środków trwałych (dla ryczałtu) oraz Ewidencja środków trwałych (w przypadku amortyzacji)
7. Ewidencja wyposażenia
8. Sporządzanie informacji dotyczącej ochrony środowiska.
9. Wyliczenie należnego podatku podlegającego wpłacie do Urzędu Skarbowego
10. Sporządzanie dokumentów płatniczych (przelewy, dowody wpłaty)
11. Przygotowanie inwentaryzacji
12. Roczne rozliczenia podatku dochodowego
13. Pomoc w zakresie zakładania firmy oraz w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania


Usługi kadrowo-płacowe obejmują:


1. Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i akt osobowych
2. Sporządzanie listy płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło)
3. Sporządzanie deklaracji i rozliczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
4. Sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników (m.in. imiennych raportów osób ubezpieczonych IMIR oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu)
5. Sporządzanie zeznań rocznych pracowników

Script logo